Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie umów na dostawy liczników energii elektrycznej
Nr 19/2020
Data i godzina: 2020/02/10, 03:17 PM
Kategoria: Zawarte umowy

W związku z wyborem oferty Apator SA („Emitent”) jako najkorzystniejszej w przetargu ogłoszonym wspólnie przez Tauron Dystrybucja SA, PGE Dystrybucja SA i Enea Operator Sp. z o.o. (raport bieżący nr 63/2019), Emitent informuje, że zawarł umowy z w/w Zamawiającymi.

Umowy dotyczą dostaw statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z Ustawą o rynku mocy.

Łączna wartość zawartych umów wynosi 77,4 mln zł, w tym:
- 39,5 mln zł dla Tauron Dystrybucja SA (raport bieżący nr 8/2020),
- 23,1 mln zł dla PGE Dystrybucja SA,
- 14,8 mln zł dla Enea Operator Sp. z o.o.
Realizacja dostaw nastąpi w terminie 28 tygodni od dnia zawarcia powyższych umów.

Umowy przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o maksymalnie:
- 24 tys. sztuk dla Tauron Dystrybucja SA,
- 30 tys. sztuk dla PGE Dystrybucja SA,
w terminie dwóch lat od dnia zawarcia w/w umów.

W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość umów przy skorzystaniu z prawa opcji wynosi 95,2 mln zł, w tym:
- 47,5 mln zł dla Tauron Dystrybucja SA,
- 32,9 mln zł dla PGE Dystrybucja SA,
- 14,8 mln zł dla Enea Operator Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

Art 17 ust 1 MAR - informacje poufne

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.