Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie umowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.
Nr 45/2018
Data i godzina: 2018/07/16, 17:36
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018, dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu ogłoszonego przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o. o. („Zamawiający”), Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 16 lipca 2018 r. spółka zależna Apator Metrix SA zawarła umowę z Zamawiającym.

Przedmiotem umowy jest dostawa gazomierzy miechowych o wartości 26,8 mln zł. Warunki umowy przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia maksymalnie o 40%. W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 37,5 mln zł.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.