Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Złożenie rezygnacji przez pana Jerzego Kusia z pełnienia funkcji członka Zarządu Apator SA
Nr 27/2015
Data i godzina: 2015/06/22, 12:00 AM
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Apator SA informuje, że pan Jerzy Kuś w dniu 22 czerwca 2015 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Apator SA z dniem 23 czerwca 2015 r.
W związku z powyższym od dnia 24 czerwca 2015 r. Zarząd Apator SA działać będzie w następującym 2-osobowym składzie:
- Andrzej Szostak – Prezes Zarządu
- Piotr Nowak – Członek Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.