Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zwiększenie kwoty poręczenia kredytów dla Apator Rector Sp. z o.o. - aktualizacja raportu bieżącego 24/2015
Nr 57/2015
Data i godzina: 2015/12/28, 00:00
Kategoria: Pozostałe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2015, Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2015 r.:
- Apator Rector Sp. z o.o. (zależna od Emitenta) zwiększyła poziom kredytów w Banku Millennium SA do 23 mln zł,
- Emitent zwiększył poręczenie dla Apator Rector Sp. z o.o. z tytułu zabezpieczenia powyższych kredytów do 23 mln zł.


Podstawa prawna:
art. 56 ust. 5. Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.